POSTS
23
tammikuu 2018
Artikkeli 2
Your address will show here +12 34 56 78

Palvelut

Tarjoan psykologin palveluiden lisäksi työnohjausta ja hengitysterapiaa. Otathan yhteyttä tiedustellaksesi hinnoista.

Työnohjaus

Työnohjauksessa tavoitteena on ammatillinen kasvu vuorovaikutuksen avulla tapahtuvan oman työn tutkimisen, arvioinnin ja kehittämisen myötä.

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana tehtäväni on edistää oppimis-, ongelmanratkaisu- ja kasvuprosessia niin, että ohjattavan/ohjattavien oma toimijuus, vastuullisuus ja tietoisuus lisääntyvät mahdollistaen yksilön/ryhmän potentiaalin hyödyntämisen omassa työssä. Dialogisuuden mahdollistaminen ja edistäminen ohjaa työskentelyäni niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssäkin.

Teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia työpaikoilla. Teen myös esimiestyönohjauksia ja -coachauksia. Tapaamisten kesto, prosessin pituus, tavoitteet ym. neuvotellaan aina asiakkaan toiveiden mukaan. Terveystalo Naantalissa ja Pihlajalinnan Naantalin työterveydessä on myös mahdollista järjestää työnohjaustapaamisia, jolloin hinnasto määräytyy ko. palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

Työnohjaus kävellen mahdollistaa luonnon hyödyntämisen ja kävelyn tuoman myönteisen vaikutuksen ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosesseihin ja soveltuu yksilö- ja parityönohjaukseen. Kävely voidaan toteuttaa asiakkaan työpaikan lähellä tai esim. Turun tai Naantalin luonnossa. Kävelytyönohjaus voi sisältää myös tavanomaisia työnohjaustapaamisia sovitussa paikassa, esim. ensitapaaminen työnohjattavan työpaikalla jne.

Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai työnantaja. Turun ja Naantalin alueiden ulkopuolella työnohjauksen hintaan lisätään matkakulut verottajan ilmoittaman kilometrikorvauksen mukaan. Työnohjausten hinnat neuvotellaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kysythän tarjousta!

HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset myös etänä Skypen/Zoomin välityksellä, Turun keskustan uudessa tilassa tai luonnossa kävellen!

Psykologin palvelut

Psykologin vastaanotolla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti erilaisissa elämäntilanteissa, joissa jaksaminen arjessa on koetuksella. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi erilaiset elämänkriisit, masennus- ja ahdistusoireet, univaikeudet, riippuvuusongelmat, oma tai läheisen sairastuminen, stressi ja uupumus. Vastaanotolleni voi hakeutua myös silloin kuin toiveena on kehittää omia keinoja esimerkiksi työssä jaksamisen, stressinhallinnan, kivunhallinnan tai sopeutumisen suhteen tai kaipaa tukea oman elämän pohdintaan tai elämäntapamuutokseen.

Lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet, ja hoitokokonaisuus määräytyy niiden pohjalta. Käyntimäärä voi vaihdella yhdestä käynnistä useampaan kertaan yksilöllisten toiveiden mukaan. Keskustelukäynneillä pyritään lisäämään asiakkaan itseymmärrystä ja löytämään yhdessä keinoja hyvinvoinnin edistämiseen. Psykologin vastaanotolle voi hakeutua myös yksilötyönohjaukseen sekä psykoterapia-arviojaksolle.

Ajanvaraus Pihlajalinnaan

Yksityisasiakkaan ajanvaraus:

010 312 178

Työterveysasiakkaan ajanvaraus:
010 312 011
Nettiajanvaraus

Ajanvaraus Terveystaloon

030 6000

Nettiajanvaraus


Ryhmiä

Jännittäjäryhmä
Hengityskoulu
Stressinhallintaryhmä

Voit tiedustella alkavista ryhmistä tai tilaajan toiveiden mukaan räätälöidyistä ryhmistä lisää puhelimitse tai sähköpostitse.

Workshopeja esimerkiksi teemoilla

Stressinhallinta ja palautuminen
Voimavarat ja psyykkinen hyvinvointi
Myötätuntouupumus
Kognitiivinen ergonomia

Kysy ihmeessä lisää ja esitä toiveita puhelimitse tai sähköpostitse!


Psykofyysinen hengitysterapia

Hyödynnän työssäni psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä voidaan soveltaa monenlaisista oireista ja ongelmista kärsivien auttamiseen niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä. Alunperin psykofyysinen lyhytterapiaryhmä, hengityskoulu, kehitettiin hyperventilaatio- ja psykosomaattisen ahdistusoirein oirehtiville potilaille, mutta menetelmiä hyödynnetään myös esim. kivunhallinan ja rauhoittumiskeinojen lisäämiseksi sekä esim. työuupumuksen, unettomuuden, ahdistus-, paniikki- ja jännitysoireiden hoitoon. Hengitysterapian myötä itsesäätelytaidot kehittyvät ja tietoisuus oman kehon ja mielen yhteydestä lisääntyy.


  • Text Hover